Warszawa wielu kultur

Rok 2009. Bohaterami projektu byli m.in.: Draginja Nadażdin, Michael Moritz i Kurt Scheller.
Realizacja – fundacja Cultus, dofinansowanie – Biuro Kultury m. st. Warszawy.

Warszawa międzykulturowa